Noutati » Stiri

25.09.2012

Hotararea nr. 4 din 17 septembrie 2012

HOTĂRÂREA
nr. 4 / 17.09.2012

privind începerea pregătirii iniţiale aferente anului I de stagiu, în cadrul Centrului Teritorial Craiova al INPPA și adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale
pentru anul I de pregătire iniţiala

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) iit, a) din Statutul profesiei de avocat; în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) Iit. a), art. 7 alin. (1) Iit. b) şi c) art, 13 Iit. k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor; în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA; dezbaterile din cadrul şedinţei Consiliului de Conducere al Centrului Teritorial INPPA Craiova din data de 17 septembrie 2012 de la Craiova și având în vedere Hotarârea 7/31.08.2012 a INPPA

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL CENTRULUI TERITORIAL CRAIOVA AL INPPA
HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 (1) Data începerii cursurilor pentru anul I de stagiu este 27 septembrie 2012. Se preconizează ca finalizarea acestora să aibă loc cel mai târziu până la 15 februarie 2013.
(2) În conformitate cu Hotărârea nr. 303 din 03 martie 2012 de adoptare a Planului de învăţământ pentru anul 2012, activităţile tutoriale care urmează a se desfăşura pe parcursul anului de studiu aferent anului I de stagiu vor avea în vedere exclusiv următoarele teme de pregătire.
(a) Însuşirea cunoştinţelor despre etica şi organizarea profesiei de avocat;
(b) Aspecte practice privind organizarea şi activitate instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, a birourilor notariale şi a executorilor judecătoreşti;
(c) Tehnici de argumentare judiciară. Pregătirea şi elaborarea consultanţei juridice scrise;
(d) Metodologia actului juridic şi judiciar.

 

Art. 2 Taxa de şcolarizare aferentă anuiui I de stagiu pentru avocaţii stagiari aflaţi în anul I de stagiu este de 500 de lei. Suma se va putea plăti pana la data începerii cursurilor.

 

Art. 3 (1) Pentru parcurgerea temelor prevăzute în programa de învăţământ a anuiui I de stagiu, bibliografia va fi propusă de formatori şi va fi avizată de Consiliul de Conducere al Centrului Teritorial Craiova al INPPA. Poate fi solicitat şi avizul Consiliului Ştiinţific.
Programul cursurilor este prevazut în anexa 1 la prezenta hotarâre


Art. 4 Se aprobă modelul Caietului de lucrări profesionale pentru anul I de pregătire iniţială - anexa 2 la prezenta hotărâre. Modelul este general valabil pentru stagiarii aflaţi în anul I de stagiu pentru pregătire profesională iniţială care începe la 27 septembrie 2012, cât și pentru fiecare temă propusă.


Art. 5 Cursurile vor avea loc la sediul Centrului Teritorial Craiova al INPPA din cadrul Baroului Dolj


Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică INPPA şi se publică pe site-ul www.inppacv.ro.